A co, jeśli tam nic nie ma? Ja tak wierzę, że jest. A jak nic nie ma?